top of page

                                                                                        Privacy- en cookiebeleid
 
Wij respecteren uw privacy en verwerken uw gegevens conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In dit privacy- en cookiebeleid wordt toegelicht hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens wanneer u gebruikt maakt van onze website.


Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf verstrekt (bv bij het aanmelden voor onze newsletter). Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk kunnen ontvangen en verwerken bij een online betaling of via ons contact formulier:
•Voor- en achternaam
•Adresgegevens
•Telefoonnummer
•E-mailadres
•Bank-/betalingsgegevens
•Klantnummer
•Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie of gedurende telefonisch contact.


Het verwerken van de persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om deze overeenkomst met u aan te gaan. Zonder deze persoonsgegevens zijn wij niet in staat om uw bestelling te vervolledigen alsmede aan de andere verplichtingen van deze overeenkomst te voldoen.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via emanuelle-mcintosh@hotmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

•De registratie bij onze website
•Het afhandelen van uw bestelling
•Het afhandelen van uw betaling
•Het leveren van onze dienstverlening aan u
•Het ondersteunen van onze dienstverlening via email
•U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
•U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
•U te informeren over afgenomen diensten of producte
•U te identificeren
•Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclame
•Het nakomen van wettelijke verplichtingen, zoals bijvoorbeeld het doen van belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij er wettelijke verplichtingen zijn die een langere bewaartermijn voorschrijven.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen uw persoonsgegevens NIET met derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Onze website provider gebruik alleen technische en functionele cookies. Daarnaast gebruikt onze website analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw account gegevens. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Nieuwsbrief

Op elk moment kan je zelf kiezen om je in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Wij sturen enkel de nieuwsbrief naar de emails van de klanten die dit zelf aanvragen. U kunt zich voor deze e-mails afmelden door op de uitschrijflink onderaan in deze e-mails te klikken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u te sturen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons op. Wij hebben verschillende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Wij zullen uw persoonsgegevens zonder uw toestemming nooit voor andere dan afgesproken doeleinden gebruiken.Vragen en/of klachten Indien u nog vragen heeft over onze privacy statement, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Hieronder vindt u onze contactgegevens.
Sakyamuni spiritual center
Gerald McIntosh & Emanuelle McIntosh
Be0644.735.838
emanuelle-mcintosh@hotmail.com

212150905_156864536414883_6853897526861958199_n.png
bottom of page